Get In Touch

Phone 0361516942

Terms and conditions

Tanyabot adalah platform komunikasi pesanan yang berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi dengan pengguna melalui mesej WhatsApp. Terma dan syarat penggunaan Tanyabot termasuk:

1. Tanyabot bukan merupakan produk WhatsApp dan tidak berkaitan secara langsung dengan WhatsApp.
2. Tanyabot bertindak sebagai perantara komunikasi antara pengguna dan penerima mesej WhatsApp.
3. Tanyabot tidak bertanggungjawab atas kandungan atau isi mesej yang dihantar melalui platform ini. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan mesej yang dihantar dan harus mematuhi undang-undang Malaysia serta etika yang berlaku.
4. Pengguna bertanggungjawab untuk mematuhi terma-terma penggunaan WhatsApp dan undang-undang perlindungan data yang berlaku.
5. Tanyabot tidak menjamin keselamatan atau kerahsiaan mesej yang dihantar melalui platform ini. Pengguna perlu mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi dan sensitif.
6. Tanyabot berhak untuk memantau dan menangguhkan akses atau menggunakan mekanisme lain yang diperlukan untuk menangani pelanggaran terma-terma penggunaan.
7. Produk lifetime bermaksud, produk ini akan berterusan sekurang-kurangnya 5 tahun atau lebih atau bergantung sehingga Whatsapp Meta masih mengekalkan penggunaan whatsapp UnOfficial dan tidak menghentikan kaedah dan struktur yang asal.

Sila ambil perhatian bahawa terma dan syarat ini mungkin berubah dari masa ke masa, dan pengguna disarankan untuk mengkaji semula terma dan syarat yang terkini sebelum menggunakan Tanyabot.