Get In Touch

Phone 0361516942

Need A Support? 🎧

Tanyabot adalah platform komunikasi pesanan yang boleh digunakan dalam konteks politik. Sebagai ahli politik, anda boleh menggunakannya untuk berkomunikasi secara langsung dengan penyokong, memperoleh sokongan, mengumpul data, dan mengawal sentimen awam. Pastikan anda mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan serta menjunjung etika politik dan ketelusan dalam penggunaannya.

Ya Percuma 3 hari tanpa perlu pengesahan kredit kad

Tidak perlu! Anda hanya memerlukan email sahaja

Tanyabot akan SYNC mesej penghantaran secara realtime

Anda wajib menggunakan tanyabot bagi menyimpan no pelanggan, sekiranya ada promosi, hanya terus mesej secara pukal dan gunakan chatbot auto reply untuk soalan lazim, dan mesej auto schedule untuk promosi harijadi pelanggan anda.